Advokat i Vejle

Vi har høj faglig ekspertise som advokater. Vi er specialiserede indenfor flere områder, hvor vi har særlig erfaring. Vores specialer indenfor særlige dele af juraen gør, at vi altid tilbyder de bedste ydelser for vores kunder. Som advokater i Vejle har vi solid juridisk kompetence, men vi har ikke som målsætning at tilbyde juridisk assistance indenfor alle områder. I stedet ønsker vi at være bedst indenfor den del af juraen, hvor vi er særligt specialiserede. Vi har ekspertise især indenfor:

  • Ejendomshandler
  • Dødsbobehandling
  • Entrepriseret
  • Personskadeerstatning
  • Retssager
  • Testamenter og ægtepagter

Boligadvokat

Ved boligkøb er det altid godt at have en boligadvokat, der kan repræsentere dig som køber. Vores specielle ekspertise indenfor ejendomshandel gavner dig, så du er tryg ved forløbet, mens vi klarer sagerne i forhold til gældende regler. Vi er selvfølgelig uvildige og varetager alene dine interesser som køber. For bolighandel har vi en fast lav pris på 7.800 kr., hvad enten det gælder hus eller lejlighed.

Dødsbobehandling

Vi klarer alt juridisk arbejde i relation til dødsbobehandling. Vores erfaring indenfor området gør, at du trygt kan lade os håndtere alle dele. Det letter fordelingen af arv at lade en advokat ordne det juridiske, så konflikter undgås. Vi sikrer som advokater, at papirarbejdet ordnes korrekt. Vi klarer sager vedrørende skifteret og Skat, vi hjælper ved salg af boets aktiver, vi behandler testamenter, og andet.

Entrepriseret

Indenfor entrepriseret assisterer vi håndværksvirksomheder, bygherrer og entreprenører. Vi repræsenterer naturligvis altid kun én part ad gangen angående tvister. Vi klarer mange slags sager indenfor entrepriseret, hvor vi har stor ekspertise. Vi ordner entreprisekontrakter, og vi fører retssager. Sager for Voldgiftsnævnet indbringer vi også.

Personskadeerstatning

Vores erfaring som erstatningsadvokater er stor, og vi hjælper skadelidte på mange områder. Er du kommet ud for eksempelvis en trafikulykke, er det svært at klare en sag med forsikringsselskabet. Som skadelidt er man normalt både fysisk og psykisk svækket, og det gør det kompliceret at forhandle med forsikringsselskabet. Mange forsikringsselskaber prøver desuden at udbetale mindst mulig erstatning. Som erstatningsadvokat hjælper vi dig og søger højst mulig erstatning til dig.

Retssager

Vi klarer mange slags retssager, og vi har møderet for forskellige retter, hvor vi tager sager med stor ekspertise. Vi rådgiver ved retssager, så du får det bedste grundlag for at vurdere, om sagen skal indbringes til domstolene. Det kan nemlig ikke altid betale sig at indbringe en sag. Selvom du vinder sagen, er det ikke givet, det bliver til din økonomiske fordel, fordi der oftest er omkostninger for dig alligevel, selvom du opnår medhold.

Testamenter og ægtepagter

Vi klarer testamenter og ægtepagter. Det er en fordel at få et testamente, eftersom det sikrer fordeling af arv, så familiemedlemmer undgår tvister. Ved tildeling af forældremyndighed kan det være vigtigt at oprette et børnetestamente for at forebygge problemer ved en forælders død. I forbindelse med ægtepagter drejer det sig om at fordele værdier ved oprettelse af særeje. Vi udformer såvel ægtepagter som testamenter af flere typer.

Bliv kontaktet nu!

Advokatfirma i Vejle